Madde 1: Taraflar
İş bu sözleşmenin tarafları körüz.biz adlı web sitesi (Sözleşme metninde "KB" olarak geçecektir.) ile web site kullanıcısıdır. (Sözleşmede bundan sonra "üye" olarak geçecektir.) Üye, siteye kayıt olurken verdiği her türlü kişisel bilginin, sağlık durumunun doğru olduğunu ve bu bilgilerin yanlışlığından veya bilgilerin doğru olmamasından kaynaklanan her türlü yasal sorumluluğu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Madde 2: Hedef ve Amaç
KB'nin temel amacı körlerin yaşayarak öğrendiği deneyimlerini sonraki kuşaktaki kör bireylere aktarmak için bilgi bankası oluşturmaktır. Bunun yanında körlerin gündelik yaşamına katkı sağlayacak verilerin paylaşımına da aracılık etmektir. KB, bu amaç doğrultusunda yayın yaparken hiçbir ticari amaç gütmemektedir.

Madde 3: Veriler
KB'ye yollanan her türlü görsel, işitsel, yazınsal vb. "veri" olarak adlandırılmakta ve değerlendirilmektedir. Siteye yüklenen veriler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü yasal sorundan, anlaşmazlıktan üye sorumludur. Üye, başka deyişle siteye yüklediği verinin sahibi ve paylaşıcısıdır; KB bu noktada sadece paylaşıma aracılık etmektedir. Yasalarla sınırlandırılmış veya yasaklanmış işlemlerin yapılmasından doğacak her türlü sorunun sorumluluğu üyeye aittir. KB, siteye eklenen betimleme, ipucu, ipucu başlığı, soru, yanıt vb. kayıtlara anlatımın gücünü arttırmak için editöryal müdahale yapma hakkına ve daha etkin bir sonuç ortaya çıkarma amacıyla kayıtların bir kısmını veya tamamını değiştirmeye, silmeye veya eklemeler yapma hakkını gizli tutar.

Madde 4: Gizlilik
KB, elinden geldiği kadar siteye eklenen dosyaların ve üyenin kişisel bilgilerini korumakla yükümlüdür. KB, editöryal ekibi dışında 3. şahıslara, kuruma veya kuruluşa, üyeye ait kişisel bilgileri aktarmayacak verilen bilgilerden faydalanarak ticari gelir sağlamak amacıyla reklam, tanıtım e-postası vb. davranışlar sergilemeyecektir. Ancak, KB gerektiği durumlarda ticari amaç gütmeden içerik ortaklarıyla üyenin e-posta bilgisini paylaşma hakkını gizli tutar. KB, üyenin site içinde gezdiği sayfaları ve üyeye ait İP numarası, tarayıcı adı gibi teknik bilgileri kaydetme; bu bilgileri arşivleme ve kullanıcı alışkanlıklarının saptanması amacıyla editoryal ekibin kullanımına açma hakkına sahiptir. KB, yargı organları tarafından istenildiği takdirde bu bilgileri üyeye sormadan ve herhangi bir bildirim yapmadan teslim edebilir.

Madde 5: Verinin silinmesi
KB, herhangi bir şikayet sonrasında veya herhangi bir şikayet olmadan, site kurallarını gerekçe göstererek üyeye ait verileri silme hakkına sahiptir. Üye, KB tarafından silinen veriler nedeniyle herhangi bir talepte veya şikayette bulunamaz. Verilerinin yedeklenmesi üyenin kendi sorumluluğundadır. KB, telif haklarından kaynaklanan herhangi bir şikayeti üyeye e-posta aracılığıyla bildirerek bilgi verir.

Madde 6: Amaç dışı kullanım.
KB, siteyi amaç dışı kullanan veya kötü amaç güderek siteye veri ekleyen veya sitenin başkaları tarafından kullanımını engellemek için uğraşan veya diğer üyeleri rahatsız etme amacı güden üye veya kullanıcı hakkında, üyeye hiçbir bildirim yapmadan yasal mercilere başvurma hakkını gizli tutar.

Madde 7: Geçerlilik süresi
İş bu sözleşme internet kullanıcısının siteye üye olmasıyla başlar. Üyelik silinmiş bile olsa üyenin siteye eklediği kayıtlardan doğan sorumluluğu devam eder. KB, www.körüz.biz/members/sozlesme adresinde yayınlamakta olduğu iş bu sözleşmeyi üyeye herhangi bir bildirimde bulunmadan, site ana sayfasından yapacağı duyuru veya duyurular ile, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını değiştirme hakkına sahiptir.